داوران

برای دریافت فایل راهنمای داوران اینجا کلیک کنید.

 

نام داور سمت / سازمان
اکرم آیتی دانشگاه اصفهان
محمدرضا احمدخانی
لیدا اذرنوا عضو هیات علمی
الله شکر اسدللهی دانشگاه تبریز
مرضیه اطهاری نیک عزم
فرزانه آقاپور استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه گیلان
فاطمه اکبری زاده دانشگاه الزهراء-زمینه کاری نقد ادبی ادبیات زنان و ادبیات تطبیق
مهرداد اکبری گندمانی
عیسی امن خانی استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه گلستان
علیرضا انوشیروانی گروه زبانهای خارجی - دانشکده ادبیات و علوم انسانی - دانشگاه شیراز - ایران
هادی یاوری دانشگاه نیشابور
حسین بیات عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی
سجاد باغبان ماهر دانشگاه هنر اصفهان
بهروز بختیاری دانشگاه تهران، پردیس هنرهای زیبا، گروه هنرهای نمایشی
نگین بی نظیر دانشگاه گیلان
کبری بهمنی محقق پسادکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه الزهرا
زهرا پارساپور عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی
علیرضا پورشبانان
بهزاد پورقریب گروه زبان وادبیات انگلیسی -دانشکده علوم انسانی- دانشگاه گلستان- گرگان
زهرا حیاتی عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
نصرت حجازی دانشگاه تربیت مدرس
الهام حدادی
فهیمه حیدری جامع‌بزرگی دانشگاه شیراز
ابوالفضل حری گروه زبان و ادبیات انگلیسی دانشگاه اراک
سعید حسامپور دانشگاه شیراز
مریم حسینی عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا
مهدی حقیقت بین دانشگاه تربیت مدرس
هدا خیاط عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا همدان
ابراهیم خدایار
شهلا خلیل اللهی هیات علمی دانشگاه شاهد
ایلمیرا دادور
عارف دانیالی aref_danyali@yahoo.com
نجمه دری
مریم درپر استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه کوثر بجنورد
مصطفی دشتی آهنگر گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه ولایت ایرانشهر- ایران
حسن ذوالفقاری عضو هیئت علمی
محمد راغب دانشگاه شهید بهشتی
دکتر رامین‌نیا دانشگاه گنبد کاووس
ساناز رحیم بیکی حق التدریس، دانشکده ادبیات، دانشگاه شهید بهشتی
مجید رحیمی جعفری
رقیه رستم پورملکی تهران
صادق رشیدی
رضا رضایی استادیار زبان شناسی - دانشکده ادبیات و علوم انسانی - دانشگاه یاسوج - یاسوج -ایران
حسن زختاره عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا همدان
مهدی زرقانی
مهدی سبزواری عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور
فاطمه سید ابراهیمی سرپرست اداره اموربین الملل باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد اسلامی
شاکری شاکری هیات علمی
سعید شاه حسینی دانشگاه اراک- مطالعات پژوهشی هنر، سینما، تکنولوژی آموزشی
حمیدرضا شعیری عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس
سمیرا شفیعی دانش آموخته دکترای زبان و ادبیات فارسی
رامتین شهبازی قارلقی فلسفه هنر، دانشکده هنرومعماری،دانشگاه ازاد اسلامی واحد تهران مرکزی، تهران،ایران
کتایون شهپرراد مدیر گروه آموزشی فرانسه دانشگاه حکیم سبزواری
حسین صافی پیرلوجه عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
آنیتا صالح بلوردی تهران
قدرت الله طاهری دانشیار دانشگاه شهید بهشتی
صلاح الدین عبدی دانشگاه بوعلی سینا همدان
فاطمه عظمیی فرد پزوهشگر 4 مرکز تحقیقات صدا و سیما مدیر گروه زبان و رسانه مرکز تحقیقات
پارسا یعقوبی جنبه سرایی دانشگاه کردستان
مهیار علوی مقدم دانشیار گروه زبان وادبیات فارسی دانشگاه حکیم سبزواری
بهروز عوض پور دانشگاه تهران
محمد غفاری گروه زبان و ادبیات انگلیسی، دانشکده ی ادبیات و زبان های خارجی، دانشگاه اراک، اراک، ایران
محمدرضا فارسیان
نسرین فقیه
سیدعلی قاسم زاده عضو هیأت علمی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)
محمودرضا قربان صباغ دانشگاه مشهد- گروه زبان و ادبیات انگلیسی، حوزه علاقه: مطالعات بین رشته ای روایت شناسی و سایر حوزه های انتقادی به ویژه سبک شناسی
فرزاد کریمی دانش آموخته دکترى زبان و ادبیات فارسى از دانشگاه شیراز
علی کریمی فیروزجایی دانشیار گروه زبانشناسی/ دانشگاه پیام نور، ایران
ابراهیم کنعانی استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه کوثر بجنورد
آبتین گلکار
فرامرز میرزایی
مرتضی بابک معین عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد
محمدجواد مهدوی دانشگاه مشهد
شایسته سادات موسوی هیئت علمی دانشگاه گیلان
فواد مولودی سازمان سمت
عبدالرضا ناصر مقدسی معاون پژوهشی مرکز تحقیقات ام اس
بهمن نامور مطلق
پانته آ نبى ئیان دانشگاه علوم و تحقیقات تهران
امیرعلی نجومیان
امیر حسن ندایی هیات علمی / دانشگاه تربیت مدرس
هادی نظری منظم هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس
ناصر نیکوبخت دانشگاه تربیت مدرس
محمد هاتفی
محمد وحید نژاد استادیار گروه زبان و ادبیات فرانسه دانشگاه تبریز
محمدجعفر یوسفیان کناری هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس