تماس با ما

تماس با دفتر مجله با شماره تلفن 88630230 (021) یا نشانی تهران، دانشگاه تربیت مدرس، ضلع غربی درب جنوب دانشگاه، مرکز تحقیقات زبان و ادبیات فارسی، انجمن علمی نقد ادبی ایران

پست الکترونیک: portal.iaalc@sinaweb.net


CAPTCHA Image