بررسی ساختار رمان «به هادس خوش آمدید» براساس نظریه ژپ لینت ولت و گرماس

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

گزارشگر صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران

چکیده

از دیرباز، داستان، گستردگی و شکل­گیری آن در ادبیات ملل گوناگون جایگاه و اهمیت ویژه‌ای داشته و همواره یکی از دغدغه­های محققان ادبی، جمع‌آوری و طبقه­بندی آن براساس معیارهای مختلف ادبی بوده است. این پژوهش به بررسی ساختار رمان به هادس خوش آمدید، نوشتۀ بلقیس سلیمانی، برمبنای نظریۀ روایی و ساختاری ژپ لینت ولت و گرماس پرداخته است. با قرار گرفتن درمقابل یک گفته، متن یا داستان می­توان آن را از زوایای متفاوت همچون خیال­پردازی­های ناب، طرح بدیع داستان (پی‌رنگ)، شخصیت‌شناسی (الگوی کنشی)، زاویة دید متفاوت و... بررسی کرد و به این نتیجه رسید که نویسنده چگونه برای تولید معنا در داستانش از عناصر ساختاری مذکور سود برده است. در این پژوهش، پس از تعریف چهار عنصر ساختاری روایت و نشانه- معناشناسی، به تحلیل این عناصر در ساختار داستان پرداخته و جایگاه آن­ها در رمان نام‌برده با شاهدمثال بررسی شده است.

کلیدواژه‌ها