تعداد مقالات: 69
این مقالات در شمارۀ آتی نشریه منتشر می شود.
3. الگوهایی برای بررسی سرعت روایت

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 40-21

هیوا حسن پور


9. عناصر ساختاری و معیارهای بازشناسی بی‌اعتباری راوی در روایتگری

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 173-147

سیدعلی قاسم زاده؛ فضل الله خدادادی


10. بازخوانی وجه و لحن روایی داستان «ابومعزّی»، اثر نجیب کیلانی از منظر ساختارگرایانه ژرار ژنت

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 80-51

علی قهرمانی؛ ارزو شیدایی؛ صدیقه حسینی


11. انتقال اشاره در نمایشنامه‌ی‌ «جریره»

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 66-41

حسین رضویان؛ سیما خدابخشیان؛ سحر بهرامی خورشید


13. تطبیق تئوری نسبیت با عناصر روایی زمانی ـ مکانی رمان خشم و هیاهو اثر ویلیام فاکنر

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 21-1

سعید اسدی؛ نرجس توحیدی فر؛ حجت گودرزی


16. فراروایت‌های اخلاقی و داستان‌های عامیانة ایرانی

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 124-105

مریم شریف نسب


19. سیر زایش معنا در ساختار چندمتنی «گلستان»

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 51-27

ساره زیرک


20. هویت مُدَلی زنان، از آرمان‌شهر تا حرم‌سرا

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 48-23

کبری بهمنی؛ ذوالفقار علامی


21. ارتباط درون‌مایه با عناصر و شگردهای روایی در رمان وقتی چراغ‌های زندگی روشن می‌شوند

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 53-29

هیوا حسن پور؛ محمد حسن حسن زاده؛ آزاده اسلامی


22. هویت روایی ریکوری در رمان پاملا: خوانش اگزیستانسیال فمنیستی

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 51-33

سعید اسدی؛ علیرضا انوشیروانی


24. تحلیل زمان روایی در دو فیلم درباره الی و گذشته از دیدگاه ژرار ژنت

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 50-27

محمد شهبا؛ ماهرخ علی پناهلو