کلیدواژه‌ها = کهن‌الگو
تعداد مقالات: 3
1. بررسی تطبیقی کهن‌الگوی جاودانگی در دو داستان «آلسست» اثر اوریپید و «دومرول دیوانه‌سر» به روایت دَدَه قورقود

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 309-277

امیر حسن ندایی؛ هادی ولی پور قره قیه؛ نرجس ابراهیمی غانمی


3. کیفیت بازتاب اسطوره‌ها در رمان شطرنج با ماشین قیامت

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 145-115

محمد علیجانی