کلیدواژه‌ها = واژه‌های کلیدی: روایت
تعداد مقالات: 3
1. بررسی تطبیقی کهن‌الگوی جاودانگی در دو داستان «آلسست» اثر اوریپید و «دومرول دیوانه‌سر» به روایت دَدَه قورقود

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 309-277

امیر حسن ندایی؛ هادی ولی پور قره قیه؛ نرجس ابراهیمی غانمی


2. نشانه‌های اضطراب در رمان درخت انجیر معابد

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 239-215

آذر اکبرزاده ابراهیمی؛ فاطمه کوپا؛ نرگس محمدی؛ پدرام میرزایی