کلیدواژه‌ها = روایت‌شناسی
تعداد مقالات: 5
2. تحلیل روایت شناسانه کوتاه‌ترین شعر شاملو بر اساس رمزگان پنج گانه رولان بارت

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1399، صفحه 360-335

محمود mahmoud؛ محمد حسین روان بخش


3. خوانش روایت‌شناسانۀ فضا در منتخبی از آثار نمایشی اکبر رادی

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 113-91

پرستو محبی؛ حسن برزگر؛ پرستو محبی


4. کاربرد روایت شناسی «نظریة زمان در روایت» ژرار ژنت دررمان جای خالی سلوچ

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 25-1

زهرا بهرامیان؛ مهیار علوی مقدم؛ فیروزه کاویان


5. پژوهشی در باب زمینه‌های نظری انفصال و اتّصال گفتمانی

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 25-1

مسعود آلگونه جونقانی