کلیدواژه‌ها = اکبر رادی
تعداد مقالات: 1
1. خوانش روایت‌شناسانۀ فضا در منتخبی از آثار نمایشی اکبر رادی

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 113-91

پرستو محبی؛ حسن برزگر؛ پرستو محبی